Windesheim en HU blij met erkenning voor master Expertdocent Beroepsonderwijs

09-06-2016

Windesheim en Hogeschool Utrecht (HU) zijn blij met het positieve besluit van het Ministerie van OCW over de bekostiging van de master Expertdocent Beroepsonderwijs. Hierdoor kunnen docenten tegen aanzienlijk lagere kosten de master volgen. “Het besluit onderstreept het belang van masteropgeleide docenten in het beroepsonderwijs,” stelt Monique de Ridder, opleidingscoördinator.

Concreet betekent het positieve besluit dat het jaarlijkse collegegeld van de master overeenkomt met het wettelijke collegegeld (1984 euro) in plaats van het instellingscollegegeld dat vele malen hoger ligt. Het lagere collegegeld maakt de opleiding toegankelijker, wat de professionalisering van docenten van beroepsgerichte vakken en daarmee de kwaliteit van het beroepsonderwijs, ten goede komt.

Meer masteropgeleide docenten in het beroepsonderwijs

De master Expertdocent Beroepsonderwijs is een resultaat van de samenwerking tussen Windesheim en Hogeschool Utrecht. Beide hogescholen zijn verheugd over de bekostiging en kunnen hiermee het beroepsonderwijs een kwaliteitsimpuls geven door het verder professionaliseren van docenten. Dat geldt zowel voor het voorbereidend, middelbaar als hoger beroepsonderwijs.

In het onderwijsbeleid wordt al jaren het belang van meer masteropgeleide docenten aangegeven. In vergelijking met het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs, blijft het aantal masteropgeleide docenten in het middelbaar beroepsonderwijs sterk achter. Dat geldt met name voor docenten van beroepsgerichte vakken. Met de toekenning van de bekostiging van de master Expertdocent Beroepsonderwijs zet de minister haar beleid extra kracht bij.

Financiële drempel verlaagd

Tot vorig jaar bestond er geen master die specifiek gericht was op het beroepsonderwijs. Het hoge instellingscollegegeld dat gehanteerd moet worden bij een onbekostigde master, vormde een hoge drempel voor docenten om zich aan te melden. De toekenning van de bekostiging betekent concreet dat voor de meeste studenten vanaf september 2016 het wettelijke collegegeld gehanteerd kan worden. De hogescholen verwachten dat de instroom van studenten daardoor zal toenemen en daarmee een zichtbare bijdrage kan worden geleverd aan de versterking van de kwaliteit van het beroepsonderwijs.

Op 29 juni tussen 18.30 en 21.00 uur heeft u gelegenheid om kennis te maken met de masteropleiding bij Windesheim.


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten